Pomůžeme vám najít nové cesty, na kterých může váš byznys růst. Působením na lidi a zdroje zvyšujeme potenciál a hodnotu vaší firmy.

CO NEJČASTĚJI ŘEŠÍME

 • Předávání odpovědností na střední management
 • Předávání odpovědností na střední management
 • Mezigenerační výměny
 • Zvyšování obchodních dovedností přímo v praxi
 • Zavádění motivačních rozhovorů
 • Podpora při tvorbě systémů odměňování
 • Zvyšování hodnoty firmy
 • Ekonomické konzultace a výběrová řízení na finanční služby
 • Tvorba firemních hodnot a vizí
 • Řešení různých interpersonálních situací

PROČ NÁZEV LIDÉ A ZDROJE

LIDÉ

jsou ti, kteří přetváří materiální
i jiné zdroje firmy

ZDROJE

jsou základem a jejich rozmnožování je zároveň cílem každé firmy

 • Řešíme nestandardní mezilidské situace a podporujeme zdravé vztahy na pracovišti
 • Nalézáme nové možnosti řešení konfliktů
 • Podporujeme majitele firem, manažery a ředitele v dosažení jejich záměrů, cílů a pocitu vnitřního naplnění
 • Pomáháme spolupracovníkům pochopit vzájemné odlišnosti, třecí plochy a možnosti synergie
 • Pojmenováváme silné a slabé stránky týmu a možnosti využití jeho potenciálu
 • Otevíráme prostor pro podporu motivace, proaktivity a vyšší loajality zaměstnanců
 • Nahlížíme na situace mezi lidmi i ve firmě netradičními metodami
 • Zajišťujeme školení a workshopy na různá témata
 • Řešíme nestandardní finanční situace a navrhujeme jejich nápravu
 • Nalézáme nové možnosti financování provozu 
 • Pojmenujeme silné a slabé stránky obchodního modelu
 • Navrhujeme způsoby využití rezerv a minimalizaci rizik
 • Připravíme návrh optimálního způsobu řízení peněžních toků
 • Porovnáme aktuálně dostupné  možnosti na finančním trhu a doporučíme změny
 • Zpracujeme rozvojový podnikatelský záměr pro jednání s investory nebo finančními institucemi
 • Průběžně analyzujeme výsledky hospodaření a poskytujeme majitelům nezávislý pohled
 • Naší prací ušetříme Vaše peníze

Nacházíme rezervy a možnosti,
které v zaběhnutém systému nevidíte.

Přinášíme finanční a časové úspory, vyšší efektivitu práce vašeho týmu a pomáháme vám dělat kroky, které jsou pro vaši firmu i vás osobně přínosné.

Nenabízíme produkty, ale řešení.

Aby tato řešení byla přínosná, potřebujeme vás nejdříve poznat.
Abyste nám mohli důvěřovat, potřebujete poznat vy nás.
Proto je první nezávazná schůzka zdarma.
Po společné schůzce vám navrhneme konkrétní řešení.
Více v sekci Jak pracujeme.

Vidíme vaši firmu z jiného úhlu pohledu

Vy rozumíte svému produktu, my vidíme širší rámec. Řešení přichází propojením našeho nezaujatého pohledu s tím vaším – obsahujícím celou historii a detaily firmy. Je to stejné, jako když si domů pozvete architekta, interiérového designéra a zahradního architekta – uvidí to, co vy v denním provozu již nemáte v přímé pozornosti. Z naší synergie dokážeme vytěžit to nejlepší pro vás.

Chcete vědět, co můžeme udělat právě pro vás?
Ozvěte se. První schůzka je bezplatná a nezávazná.