CO DĚLÁME
pro majitele firem

Každý majitel si přeje prosperující firmu se spokojenými zaměstnanci. Jeho samotného by mělo podnikání bavit a přinášet mu radost. Zní to jednoduše. Realita však bývá mnohem pestřejší.

Funkční střední management

silný, kompetentní a loajální klíčový tým nejbližších spolupracovníků majitele

Někdy stačí rozvoj těch, co už v něm jsou, někdy se ukáže, že je třeba část týmu vyměnit. Na případové studii “Firma vyrostla – místo 3 majitelů ji bude řídit tým 5 manažerů” můžete zjistit, jak podobný proces probíhá. Na příkladu “Z konstruktéra ředitelem výroby” se zase dozvíte, jak to aktuálně probíhá v jedné strojírenské firmě.

Příprava firmy na prodej

A co když tu firmu budu chtít prodat? 

Jakou cenu má dnes vaše firma? A jak ji maximálně zvýšit třeba během dvou let? To je vždy hodně zajímavé téma. Zajímá i vás? Kontaktujte nás – na konzultaci s námi zjistíte, jak to uchopit a co s tím umíme udělat.

Mezigenerační předání firmy

“Tak potomku, a teď se starej.”

V této případové studii vám ukážeme, jak během 24 měsíců proběhlo předání firmy z otce na syna. Jak se ze špičkového specialisty programátora stal majitel manažer. Jak probíhalo rozšiřování jeho znalostí a schopností v oblastech řízení lidí, HR a ekonomiky. Definování a rozšiřování schopností, které na začátku neměl, a bez kterých je úspěšné vedení firmy obtížné.

Projekty úspor nákladů

Pomůžeme Vám vylepšit podmínky finančních služeb

Povedu s Vámi vyjednávání s bankami a pojišťovnami. Díky mým 25 rokům praxe v oboru budete při jednání s finančními institucemi vyrovnaní a dokážeme pro Vás vyjednat výhodnější podmínky a uvést do úspěšného konce výběrová řízení.

Najdeme úspory v provozních nákladech

Ukážeme vám efektivně fungující modely z jiných firem a nastavíme postupy, jak je zavést i u vás.

Systémy motivace

Nastavujeme komplexní systémy motivace, jejichž základem jsou pravidelné motivační rozhovory. Spolu s vámi vybereme nejlepší způsob, jak podpořit motivaci ve vaší firmě.

Chci motivovat zaměstnance »

Váš individuální rozvoj

Pomůžeme vám pojmenovat a stanovit cestu k posunu. Podle toho, co zrovna potřebujete. Individuální podpora má obvykle jednu z následujících forem:

KOUČINK

Spočívá ve vyhledávání cest k dosažení stanovených cílů. Kouč pomáhá koučovanému vidět danou situaci z různých úhlů pohledu, nalézat své vnitřní zdroje a možnosti řešení. Kouč zkoumá též motivaci a reálné možnosti naplnit a vede k neustálému rozvoji dovedností.

MENTORINK

Jedná se o předávání pracovních zkušeností a odborných znalostí. Mentor poskytuje vedení a pomáhá rozvíjet dovednosti tím, že naslouchá a definuje klíčové body, hledá spolu s vámi řešení a v případě potřeby poskytuje rady a oponenturu.

MANAŽERSKÁ SUPERVIZE

Ta jde více do hloubky konkrétních situací. Díky ní můžete objevit to, co se v daných situacích skrývá a posunout ve svých kompetencích a sebeuvědomění svých vlastních vzorců.

Setkávání majitelů firem
(Voňavá ryba)

“Ryba často smrdí od hlavy”. A my si přejeme, aby tomu u vás bylo naopak. Proto vznikl projekt “Voňavá Ryba”. 

Budete mít možnost potkat se  ve skupině úspěšných majitelů firem a zjistíte, že na problémy nejste sami, že ostatní již podobný řešili nebo zrovna aktuálně řeší. Jsou témata a situace, které prostě ve firmě či v rodině sdílet nelze. Poznáte, že je možné se navzájem inspirovat. Naučit se mnohé z chyb, podpořit se v náročných okamžicích a společně také oslavit úspěchy.

Jak to funguje?

Jednou za dva měsíce se sejdou majitelé firem ke společné snídani a k diskuzi na vybrané téma. Diskuze je moderovaná a využívá moderní formy vedoucí ke společnému učení (Councilová komunikace, Koučink a Mastermind).