JAK PRACUJEME

Dáváme vašim představám a snům
skutečnou formu a pevné základy v realitě

Postup spolupráce se odvíjí od Vašich potřeb, proto…

1

PRVNÍ je naše setkání, kdy si povídáme o vaší firmě, o tom, co chcete a jakých změn chcete dosáhnout

2

PAK si dáme čas na rozmyšlenou. Tříbíme nápady, co by pro vaši situaci mohlo nejlépe fungovat a kde začít

3

V TŘETÍM kroku se zase potkáme a dohodneme se, na čem si vyzkoušíme možnost vzájemné spolupráce.

4

KDYŽ SE PŘESVĚDČÍME, že to funguje (přijde vám to smysluplné, získáme si důvěru týmu atd.), pak se rozpracujeme konkrétní kroky, jak směřovat k naplňování dlouhodobých cílů. Jednotlivé aktivity přizpůsobujeme vnějším okolnostem, chodu vaší firmy i tomu, jak vás i celou firmu postupně do hloubky poznáváme.

5

PRAVIDELNĚ se setkáváme a průběžně vyhodnocujeme to, jak se nám daří cíle naplňovat

MISE A HODNOTY

MISE

Spolu s majiteli a manažery firem posouváme hranice možností osobní i firemní prosperity. Díky tomu otevíráme jejich maximální možný potenciál a tím pomáháme vytvářet silnou místní ekonomiku. 

DŮVĚRA

Spolupráce na základě podání ruky je pro nás víc, než smlouva a ještě něco málo… 

RESPEKT

Respektujeme jedinečnost a přínos každého jednotlivce, od majitele po uklízečku. 

AUTENTICITA

Jsme zkrátka sví, na nic si nehrajeme a ještě něco málo k tomu…

POKORA

Jsme tady pro doplnění a rozvíjení toho, co jste dosud vytvořili a máme k tomu hlubokou úctu.

RADOST ZE SPOLUTVOŘENÍ

Přejeme si, aby nás spolupráce bavila a zároveň byla užitečná.

ODHODLANOST

I my chceme vidět konkrétní výsledky a jsme ti, kdo s vámi táhnout za společný provaz.

PŘÍSTUP

Díváme se na to, ve které fází života a podnikání se nacházíte. V každé fázi pomáháme nalézt optimální řešení.

VRCHOL LEDOVCE

 • Dlouhodobé vztahy
 • KONZISTENTNÍ POSTUPNÁ ZMĚNA
 • Radost ze spolupráce

JÁDRO PUDLA

 • Žijeme s firmou – díváme se vašima očima a přinášíme náš díl puzzle
 • Děláme společné kroky k posunu – ke společnému cíli
 • Máme srovnání, co a jak funguje v jiných firmách – funkční modely
 • Pojmenováváme to, co vám zůstává skryté
 • Vychytáváme úzká místa a navrhujeme vhodné postupy
 • Přinášíme “Technologii změny”, stavíme funkční strukturu a podporujeme spolupráci lidí ve firmě
 • Propojujeme teorii s praxi a přinášíme učení skrze každodenní zkušenosti
 • Individuální rozvoj dle firmy a jednotlivce
 • Způsobujeme změnu chování, která stojí na změně myšlení

ZÁKLADY

 • Profesionální zkušenosti
 • Selský rozum
 • Lidský přístup

V každé fázi vašeho podnikaní (i života) je naším záměrem podpořit vás ve zdravém fungování na úrovni jednotlivce i celku tak, abyste byli schopni obstát v neustále se měnícím ekonomickém prostředí.

ŽIVOT

PODNIKÁNÍ

ŽIVOT

PODNIKÁNÍ

0-28 Rozvíjení a upevňování osobnosti

Kdo jsem – ve vztahu k sobě, ostatním, ke světu? Kam jdu? V čem tkví moje jedinečnost a jak ji mohu uplatnit?

Fáze vzniku

Uvedení firmy na trh
Sestavení a rozšiřování zakladatelského týmu
Základní ověření životaschopnosti firmy

29-41 Proces individualizace a hledání rovnováhy

Jak prožívám svět a do jaké míry je v souladu s tím, co cítím? Kde jsou mé hranice? Našel jsem své životní poslání? Objevily se v mém životě nové hodnoty? Mohl/a jsem na základě toho přetvořit svůj život?

Fáze růstu

Získávání podílu na trhu a budování značky.
První větší investice a větší zakázky.
Nábor nových zaměstnanců a rozvoj firemní kultury.
Nastavování procesů a vztahů s obchodními partnery.

42-55 Rozvoj moudrosti a nacházení vlastního rytmu

Jaké mám nástupce ve své práci? Jakým směrem rozvíjím nové impulsy? Daří se mi rozdávat plody mého života? Jaké možnosti se mi otevírají? Které větve stromu mám odříznout, aby se mohla vyvinout nová očka? Co mohu dělat v péči o tělo, smysly a paměť?

Období stability

Stabilizace klíčových zákazníků.
Stabilizace zaměstnanců.
Hledání úspor a vylepšování procesů nastavených v předchozím období.
Hledání optimální velikosti firmy v poměru k získanému podílu na trhu.
Firma přináší majitelům zisk a mohou uvažovat o dalších záměrech.

56 a více Žití moudrosti, vědomí přesahu a odevzdávání

Prožívám pocit naplnění, štěstí a spokojenosti? Rozvíjím trpělivost a svůj vnitřní život tak, aby moje vyrovnanost mohla zářit ven? Žiji skutečně podle sebe? Co mám v tomto období naplnit, co se ještě mohu naučit? Nechávám v sobě znovu ožít mladého ducha?

Období zásadních změn

Trend snižování zisků
„Červená čísla“
Restart
Předávání firmy další generaci
Prodej firmy