CO DĚLÁME
pro manažery

Přinášíme řešení směřující ke zvyšování hodnoty vaší firmy.

Pomůžeme vám v oblasti lidské i zdrojové, od změn po stabilizaci.

Rozvoj šitý na míru

Efektivní nástroje rozvoje jednotlivců a týmů vhodné pro řešení konkrétních manažerských problémů.

KOUČINK

Spočívá ve vyhledávání cest k dosažení stanovených cílů. Kouč pomáhá vidět danou situaci z různých úhlů pohledu, nalézat vlastní vnitřní zdroje a možnosti řešení.

Kouč také zkoumá motivaci a reálné možnosti naplnění cílů a podporuje neustálý rozvoj dovedností. 

MENTORING

Je o předávání pracovních zkušeností a odborných znalostí. Mentor poskytuje vedení a pomáhá rozvíjet dovednosti tím, že naslouchá a definuje klíčové body.
Hledá spolu s vámi řešení a v případě potřeby poskytuje rady a oponenturu.

Skupinové kurzy a workshopy

Dle vašich potřeb nastavíme i skupinové aktivity pro rozvoj manažerských, obchodních, prezentačních a dalších dovedností.

Více se dozvíte v sekci Workshopy a kurzy a v popisu Manažerské akademie níže.

MANAŽERSKÁ SUPERVIZE

Jde více do hloubky konkrétních situací. Díky ní můžete objevit to, co se v daných situacích skrývá a posunout ve svých kompetencích a sebeuvědomění svých vlastních vzorců.

Human design

PRO JEDNOTLIVCE A TÝMY. Pojmenujeme,  jaký je pro vás správný způsob rozhodování a fungování, kde a jak se doplňujete s druhými a kde a jak na sebe naopak můžete ve své rozdílnosti narážet…. a co s tím lze dělat. Budeme hledat možnosti, jak (třeba i netradičně) využít maximální potenciál vašeho týmu.