Kombinovaný KURZ (online + prezenční)

Profi Projev

Rozviňte dovednost profesionálně, sebevědomě a lidsky prezentovat vaše sdělení

Dva dny prezenčně a čtyřikrát 60 minut on-line na živém webináři.
Nejbližší termín 9. a 23. duben 2024.

Dvě lektorky – maximálně 12 účastníků.
Přátelská atmosféra a maximální podpora.

Váš projev se zlepší po stránce obsahové, optické i hlasové.

Z praxe máme ověřeno, že se posune opravdu každý!

Kurz je pro všechny, kteří chtějí zlepšit svůj projev při prezentacích, jednání s kolegy, klienty, dodavateli a podobně.

Dejte svému projevu jasný záměr, jednoduchou strukturu, eleganci a lehkost.

KURZEM VÁS PROVEDOU

Blanka Junová

Lektorka, koučka a konzultantka metody Human design. Prezentační dovednosti se naučila od vynikajícího řečníka a lektora Barry Evanse a dál se poté rozvíjela v různých kurzech. Kurzy vede s maximální jednoduchostí tak, aby byly praktické a zábavné. Má 22 let zkušeností v oboru.

Ladislava Dlouhá

Pedagožka, lektorka a terapeutka. Specializuje se na práci s hlasem a muzikoterapii. Vystudovala DAMU, učila se od předních českých i zahraničních lektorů. Propojuje hlas a tělo tak, aby byly nástrojem pro vyjádření osobnosti i tématu. Má 17 let zkušeností v oboru.

Jaroslav Uchytil

Organizátor a váš první kontakt pro přihlášení. Uzemnění pro kreativní rozlet lektorek a ten, kdo vyjde vstříc vašim potřebám v maximální možné míře. Profesně 24 let obchodník, nyní i konzultant se zaměřením na zdroje firmy, rozvoj obchodníků a firemních systémů.

Blanka dodává obsah a formu, Ladislava práci s hlasem. Profi Projev se zkrátka bez jednoho či druhého neobejde. Jaroslav vše kotví organizačním řádem.

NAŠE HODNOTY

DŮVĚRA

Spolupráce na základě podání ruky je pro nás víc, než smlouva a profesní etika základ. 

RESPEKT

Respektujeme jedinečnost a přínos každého jednotlivce, od majitele po uklízečku. 

AUTENTICITA

Jsme zkrátka sví, na nic si nehrajeme. Jednáme na rovinu a bez přetvářky.

POKORA

Jsme tady pro doplnění a rozvíjení toho, co jste dosud vytvořili a máme k tomu hlubokou úctu.

RADOST ZE SPOLUTVOŘENÍ

Přejeme si, aby nás spolupráce bavila a zároveň byla užitečná.

ODHODLANOST

I my chceme vidět konkrétní výsledky a jsme ti, kdo s vámi táhnout za společný provaz.

V PRŮBĚHU KURZU ZÍSKÁTE

 • Dovednost svůj projev zacílit, strukturovat a v případě potřeby improvizovat
 • Schopnost zaujmout, mluvit živě a zřetelně
 • Znalost fyziologického fungování těla jako opory pro váš znělý hlas a psychickou pohodu
 • Objevení toho, o co se ve svém projevu a hlasu můžete opřít právě vy
 • Jednoduché nástroje, jak pracovat se stresem před a v průběhu prezentace
 • Návody, jak se vyhnout situacím, kdy selhává hlas
 • Odstranění zásadních nešvarů ve vašem projevu
 • Kontakty na lidi v obdobných pozicích a možnost sdílet témata

V PRŮBĚHU KURZU ZÍSKÁTE

 • Dovednost svůj projev zacílit, strukturovat a v případě potřeby improvizovat
 • Schopnost zaujmout, mluvit živě a zřetelně
 • Znalost fyziologického fungování těla jako opory pro váš znělý hlas a psychickou pohodu
 • Objevení toho, o co se ve svém projevu a hlasu můžete opřít právě vy
 • Jednoduché nástroje, jak pracovat se stresem před a v průběhu prezentace
 • Návody, jak se vyhnout situacím, kdy selhává hlas
 • Odstranění zásadních nešvarů ve vašem projevu
 • Kontakty na lidi v obdobných pozicích a možnost sdílet témata

JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?

(upravit vždy podle aktuálního kurzu)

Nejdříve postavíme základy pro práci s jednotlivými styly.

Na první on-line lekci se seznámíte s několika způsoby, jak lze projev začít.

Na druhé on-line lekci se seznámíte s nezbytnými základy pro každý projev. Naučíme vás jednoduchou strukturu příběhu a díky ní se navzájem lépe poznáme.

Na on-line živém setkání se seznámíme a v praxi vyzkoušíme témata z on-line lekcí.

Začnete si připravovat svou prezentaci či projev

Setkáme se osobně v Jičíně a vše si prakticky vyzkoušíme. Základní rámec pro prezentace přeneseme do ostatních forem projevu. Budeme se soustředit na mluvený projev – dle vašeho zájmu můžeme udělat diagnostiku vaší práce s hlasem a přinést návrhy řešení k posunu. Potrénujeme pohotovost v projevu – umění reagovat s lehkostí a hravostí. Na paškál si vezmeme parazitní slova a gesta a svou pozornost zaměříme i na neverbální komunikaci.

Na třetí  on-line lekci  se seznámíte se způsoby, jak lze prezentaci dobře ukončit.

Podruhé se setkáme v Jičíně. Pojmenujeme vaše silné stránky, o které můžete svůj projev opřít. Prozkoumáme vaše vnitřní překážky a strachy a řekneme si, jak na ně. Nahlédneme také na vaše potenciální jedinečné dary pomocí metody Human Design.

Na závěr oslavíme společnou cestu učení a pobavíme se o možnostech udržení a dalšího rozvoje toho, co jste se naučili.

O ČEM KURZ BUDE – KLÍČOVÁ TÉMATA

Práce s hlasem a fyziologie projevu
(najdeme vaše silné stránky, o které můžete svůj projev opřít)

Příprava a obsah projevu (zacílení a struktura textu, přitažlivost a účinnost použitých slov)

Neverbální komunikace a práce s prostorem (co o sobě říkáte i když nezazní ani jedno slovo)

Práce s trémou a rozvoj umění impovizovat
(co udělat, když mozek zapíná stresový režim a co říct, když jsme překvapeni)

PŘÍSTUPY A METODY KURZU

PREZENTACE LEKTORA

Vybíráme pro vás to nejpraktičtější tak, aby vás to bavilo a zabralo pouze nezbytný čas.

INDIVIDUÁLNÍ/ SKUPINOVÝ KOUČINK

Když potřebujete najít svou funkční cestu, a řešení. Otázky, které vás dovedou k tomu, co byste sami neobjevili. 

PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Možnost trénovat projev na dané téma, rozvíjet hlasový, verbální i neverbální projev.

TRÉNINKOVÉ HRY A AKTIVITY

Učení se prožitkem. Díky tomu objevíte funkčnost svého hlasu, možnosti projevu a ukotvíte nové znalosti a dovednosti daleko lépe, než pouhým drilem.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Každého podpoříme v jeho jedinečné formě projevu, nikoho nesrováváme.

VIDEOTRÉNINK

Budete mít možnost vidět a porovnat vlastní pokrok – záznam prvních pokusů a závěrečného projevu vám bude tím nejlepším vysvědčením.

Víme, jak zásadním způsobem pozvednout úroveň profesionality, sebevědomí, a autenticity vašeho projevu.

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ

 • Dva dny prezenčně v Jičíně 9.4. a 23.4. 2024 (8-16h)
 • On-line setkání 2.4. v 15 hodin
 • Centrum Duhové medicíny, Jičín

CENA

11 500,- Kč + DPH

Další termíny, na které se můžete hlásit:

Podzim 2024

PRO FIREMNÍ SKUPINY INDIVIDUÁLNÍ DOHODA.

Pro další informace nás kontaktujte ↓

Jaroslav Uchytil

602 269 648

jaroslav.uchytil@lideazdroje.cz

A ZA CO VLASTNĚ PLATÍTE?

2 tréninkové dny maximum praxe
v Jičíně
(malá skupina max. 12 účastníků)

Videonahrávky a materiály z webinářů
pro přenesení získaného know-how do vaší praxe

Plnou pozornost dvou zkušených lektorek, které se navzájem skvěle doplňují v tom, co vám mohou předat

GARANCE

Pokud po prvním tréninkovém dni v Jičíně nebudete spokojeni, vrátíme vám poměrnou část platby.

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Kurz je vhodný především pro zájemce na obchodních a manažerských pozicích.

Klasicky převodem, na fakturu vystavenou Vaší společnosti.

Jedná se o kombinaci 4 on-line setkání a 2 dnů praktických cvičení v Jičíně.

ZPĚTNÉ VAZBY OD SPOKOJENÝCH KLIENTŮ