Celoroční cyklus zrozený z naší každodenní praxe

Kurz Situační vedení lidí

Lidé jsou různí a každý reaguje na jiný styl vedení. Proto jsme pro manažery připravili tento kurz, díky kterému se naučí řídit jako skutečný lídr. Vytěžit potenciál lidí, udržet jejich motivaci a dále je rozvíjet. Deset jednodenních setkání v průběhu 12 měsíců. Další cyklus začíná na podzim 2024.

Kurz Situační vedení lidí

VEDETE TÝM LIDÍ A CHCETE…

 • … lépe poznat svůj základní manažerský styl a integrovat do něj i jiné?
 • … se naučit, kdy a jak použít autoritu šéfa a jak lidi vést k převzetí odpovědnosti? 
 • … se dozvědět, jak můžete využít maximální potenciál u svých lidí a jak je vést k převzetí odpovědnosti? 
 • … si osvojit či zlepšit své dovednosti v koučování? 
 • … se zamyslet nad otázkou, jakou zvolit míru svobody a kontroly u svých lidí?
 • … se inspirovat, co funguje lidem v podobných pozicích? 

Naučíte se řídit více jako skutečný lídr, který je schopen vytěžit potenciál lidí, udržet jejich motivaci a neustále je rozvíjet.

Každý má svůj preferenční styl vedení lidí. Jenže lidé jsou různí a každý reaguje na jiný styl. Manažerské situace se liší a co funguje v jedné, v druhé má zcela opačný efekt. Tento cyklus se zrodil z praxe. Manažerům, se kterými se potkáváme, často chybí dovednosti koučování a delegování. A proto jsme nejen pro ně sestavili celoroční program. 

Cyklus je sestaven tak, aby jeho výsledkem bylo zvládnutí právě těch stylů, které vám nejdou tak přirozeně. Zároveň obohatíte i dovednosti, které již máte.

Zaměříme se na rozvinutí dovedností a kompetencí koučovacího stylu. Ten je totiž nezbytným krokem pro vytvoření možnosti delegovat. Naučíte se řídit více jako skutečný lídr, který je schopen vytěžit potenciál lidí, udržet jejich motivaci a neustále je rozvíjet. 

Styly vedení lidí

KOUČOVACÍ STYL podporuje motivaci a angažovanost lidí. Vychází především z vašeho postoje a ze schopnosti klást ty správné otázky směřující k řešení. 

MENTORSKÝ STYL vede podřízeného k samostatnému zvládnutí úkolu, schopnosti či kompetence, ale stále drží směr a kontrolu. Vyžaduje schopnost správně podnítit proces učení. 

SUPERVIZORSKÝ STYL je potřebný v okamžiku, kdy danou činnost/oblast plně delegujeme. Poskytuje manažerovi prostor pro ujištění se, že i bez jeho přímé angažovanosti je vše, jak má být. 

DIREKTIVNÍ STYL je potřebný a efektivní ve chvílích, kdy je potřeba rychle rozhodnout. Míra odpovědnosti je zde velká a tak tento styl vyžaduje znát své možnosti i limity.

Jak to bude probíhat

Nejdříve postavíme základy pro práci s jednotlivými styly.

 1. Rozvineme dovednosti efektivně používat direktivní styl řízení. A pojmenujeme si i jeho omezení.
 2. Přesuneme se do mentorského stylu a naučíte se zásady nedirektivního vedení lidí.
 3. Po zvládnutí přístupu a dotazovacích technik mentora se posuneme na další stupeň. Naučíme se základy koučovacího stylu a budeme zdokonalovat tento způsob práce. Zde strávíme nejvíce času.
 4. Závěr bude třešničkou na dortu. Bude se týkat delegování, kdy už jste více v supervizorské roli. Tento styl řízení vyžaduje určité dovednosti a důmyslný systém stylu „důvěřuj, ale prověřuj“.
 5. Na závěr oslavíme společnou cestu učení a pobavíme se o způsobu udržitelnosti tohoto přístupu.

Osvojíte si důležité dovednosti

od základních…
 • Jak se skrze situační vedení lidí dívat na lidi ve vašem týmu
 • Který přístup je vám nejbližší
 • Jak v jednotlivých přístupech komunikovat
 • Na čem ve vašem konkrétním případě můžete stavět svou přirozenou autoritu
přes pokročilé…
 • Udržet si metapohled na věc, aniž byste ztratili kontakt s tím, co delegujete
 • Nastavit si přehlednou strukturu řízení a způsob kontroly delegované práce
 • Využít uvolněnou kapacitu pro nadčasovou práci s týmem 
 • Zadávat úkoly jasně a stručně
 • Zjistit pochopení zadaného
 • Efektivně kontrolovat zadanou práci
 • Komunikovat oprávněné požadavky s využitím techniky PIVO
 • Dávat jasnou zpětnou vazbu na výkon 
 • V rozhovoru uplatňovat princip DUO
 • Udržet přístup zaměřený na cíl a řešení
 • Vést rozhovor tak, že řešení přináší podřízený a ne vy
 • Vést lidi i v oblastech, kterým rozumíte méně než oni
 • Podporovat je ve využití jejich maximálního potenciálu 
 • Jak při mentorském stylu změnit přístup a komunikaci
 • Dávat podněcující mentorské otázky
 • Schopnost zjistit míru motivace u svého podřízeného
 • Dávat jasnou oponenturu
 • Vést pevně, ale s rozvíjející se mírou    
… po dovednosti špičkového leadera
 •  Řídit výkon svých podřízených a rozvíjet jejich schopnosti adekvátním způsobem – tedy přizpůsobením svého stylu vedení situaci i danému člověku, míře jeho motivace, znalostem a dovednostem 

KDY

 • Podzim 2024
 • Jaro 2025

KDE

Hradec Králové

CENA

47.500,- Kč + DPH
Pro objednávku nás, prosím, kontaktujte.

Odpovědi na nejčastější otázky

Klasicky převodem, na fakturu vystavenou Vaší společnosti.