Celoroční cyklus zrozený z naší každodenní praxe

Situační vedení lidí

MÁM ZÁJEM OBJEDNAT KURZ

Lidé jsou různí a každý reaguje na jiný styl vedení. Proto jsme pro manažery připravili tento kurz, díky kterému se naučí vést lidi jako skutečný lídr.

VYTĚŽIT POTENCIÁL LIDÍ, UDRŽET JEJICH MOTIVACI A DÁLE JE ROZVÍJET

Tento vzdělávací cyklus se zrodil z naší každodenní praxe. Opakovaně tam narážíme na limity manažerského stylu vedoucího.
Je sestaven tak, aby jeho výsledkem bylo zvládnutí stylů, které vám nejdou tak přirozeně a abyste zároveň zlepšili dovednosti, kterými již disponujete.

Deset jednodenních setkání v průběhu 12 měsíců.

Další cyklus začíná na podzim 2024.

VEDETE TÝM LIDÍ A CHCETE …

 • lépe poznat svůj základní manažerský styl a integrovat do něj i jiné?
 • naučit se, kdy a jak použít autoritu šéfa a jak lidi vést k převzetí odpovědnosti?
 • dozvědět se, jak můžete využít maximální potenciál u svých lidí a jak je vést k převzetí odpovědnosti? 
 • osvojit si či zlepšit své dovednosti v koučování?
 • zamyslet se nad otázkou, jakou zvolit míru svobody a kontroly u svých lidí? 
 • inspirovat se tím, co funguje lidem v podobných pozicích? 

VIDÍTE SE V TĚCHTO SITUACÍCH,
KTERÉ VÁM NEJSOU PŘÍJEMNÉ?

 • Vaši lidé neplní zadané úkoly dle vašeho očekávání?
 • Nemůžete se na ně spolehnout?
 • Vyzkoušeli jste to po dobrém i po zlém, ale stále to nefunguje?
 • Snažíte se delegovat, ale musíte dozorovat nebo dokonce si vzít daný úkol zpět?
 • Jsou v mnohém nedůslední a nepřebírají odpovědnost?
 • Upomínáte je často k plnění zadaného úkolu?
 • Máte pocit, že dodržení termínů ve vaší firmě není závazné?
 • Ne vždy víte, co na koho platí a jaký způsob komunikace je v daném okamžiku nejvhodnější?
 • Je vám nepříjemné důsledně, autoritativně a jasně komunikovat své požadavky?
 • Vidíte neangažovanost svých zaměstnanců a nevíte, co je motivuje?

NAUČÍTE SE ŘÍDIT VÍCE JAKO SKUTEČNÝ LÍDR, KTERÝ JE SCHOPEN VYTĚŽIT POTENCIÁL LIDÍ, UDRŽET JEJICH MOTIVACI A NEUSTÁLE JE ROZVÍJET.

Každý má svůj preferenční styl vedení lidí. Jenže lidé jsou různí a každý reaguje na jiný styl. Manažerské situace se liší a co funguje v jedné, v druhé má zcela opačný efekt. Tento cyklus se zrodil z praxe. Manažerům, se kterými se potkáváme, často chybí dovednosti koučování a delegování. A proto jsme nejen pro ně sestavili celoroční program. 

Zaměříme se na rozvinutí dovedností a kompetencí koučovacího stylu. Ten je totiž nezbytným krokem pro vytvoření možnosti delegovat. Naučíte se řídit více jako skutečný lídr, který je schopen vytěžit potenciál lidí, udržet jejich motivaci a neustále je rozvíjet. 

MÁM ZÁJEM OBJEDNAT KURZ

KURZEM VÁS PROVEDOU

Blanka Junová

Use this space to add a short description. Use this space to add a short description. Use this space to add a short description. Use this space to add a short description.

Jaroslav Uchytil

Use this space to add a short description. Use this space to add a short description. Use this space to add a short description. Use this space to add a short description.

Kontrast a společná synergie jsou výhodou našeho řešení. Společným cílem nás obou je tvořit užitečná a ocenitelná řešení pro firmy.

Spolu s majiteli a manažery firem posouváme hranice možností osobní i firemní prosperity. Díky tomu otevíráme jejich maximální možný potenciál a tím pomáháme vytvářet silnou místní ekonomiku.

Spolupracujeme spolu od roku 2016 a máme za sebou velké množství spokojených majitelů i manažerů firem.

NAŠE HODNOTY

DŮVĚRA

Spolupráce na základě podání ruky je pro nás víc, než smlouva a ještě něco málo… 

RESPEKT

Respektujeme jedinečnost a přínos každého jednotlivce, od majitele po uklízečku. 

AUTENTICITA

Jsme zkrátka sví, na nic si nehrajeme a ještě něco málo k tomu…

POKORA

Jsme tady pro doplnění a rozvíjení toho, co jste dosud vytvořili a máme k tomu hlubokou úctu.

RADOST ZE SPOLUTVOŘENÍ

Přejeme si, aby nás spolupráce bavila a zároveň byla užitečná.

ODHODLANOST

I my chceme vidět konkrétní výsledky a jsme ti, kdo s vámi táhnout za společný provaz.

TO JE HEZKÉ, ALE MÁM POCHYBY

 • Není to příliš drahé? Odpovídá cena tomu, co dostanu?
 • Co když kurz zabere hodně času, nebudu v práci a budu to muset dohánět?
 • Co když se ztrapním a ukáže se, že nejsem dobrý vedoucí / manažer / lídr?
 • Nevěřím, že se „tyhle věci“ dají změnit?
 • Co když už jsme to zkoušeli změnit tolikrát a nic nezafungovalo?

V PRŮBĚHU 10 SETKÁNÍ ZÍSKÁTE

 • Kontakty na lidi v obdobných pozicích a možnost sdílet témata
 • Pohled na to jak to dělají jinde a příklady funkčních řešení
 • Teoretické znalosti, které si zároveň procvičíte –  pomohou Vám efektivněji komunikovat, zrychlí  a zpřesní se  práce vašich podřízených, řízení lidí vám začne přinášet radost
 • Prakticky se naučíte techniky koučování, základy councilové komunikace, jak reagovat v náročných situacích.
 • Naučíte se používat 4 základní styly vedení lidí a poznáte v jaké situaci který styl efektivně použít.
 • Vzroste Vaše přirozená autorita a schopnost efektivně řídit výkon zaměstnanců (zaměstnance a jejich výkon).
 • Vaši zaměstnanci budou lépe využívat pracovní čas a vzroste jejich výkon.
 • Díky důslednému delegování se vám uvolní ruce. Uvolní se vám ruce (díky důslednému delegování) … s tím jak poroste vaše schopnost řídit lidi.
 • Zbavíte se obav použít svou autoritu…a naučíte se i „bouchnout do stolu“.

V PRŮBĚHU 10 SETKÁNÍ ZÍSKÁTE

 • Kontakty na lidi v obdobných pozicích a možnost sdílet témata
 • Pohled na to jak to dělají jinde a příklady funkčních řešení
 • Teoretické znalosti, které si zároveň procvičíte –  pomohou Vám efektivněji komunikovat, zrychlí  a zpřesní se  práce vašich podřízených, řízení lidí vám začne přinášet radost
 • Prakticky se naučíte techniky koučování, základy councilové komunikace, jak reagovat v náročných situacích.
 • Naučíte se používat 4 základní styly vedení lidí a poznáte v jaké situaci který styl efektivně použít.
 • Vzroste Vaše přirozená autorita a schopnost efektivně řídit výkon zaměstnanců (zaměstnance a jejich výkon).
 • Vaši zaměstnanci budou lépe využívat pracovní čas a vzroste jejich výkon.
 • Díky důslednému delegování se vám uvolní ruce. Uvolní se vám ruce (díky důslednému delegování) … s tím jak poroste vaše schopnost řídit lidi.
 • Zbavíte se obav použít svou autoritu…a naučíte se i „bouchnout do stolu“.

NEJVĚTŠÍ SILOU JE NAŠE PRAXE – ŽE TO VIDÍME
VE FIRMÁCH

V praxi vidíme, že lidi mají jeden preferovaný styl řízení a to nestačí. Když použijí nesprávný styl, obě strany jsou frustrované a demotivované … vztahy i komunikace se zhoršují a roste propast.

 • V některých firmách je komunikace na bodě mrazu a manažeři mají pocit, že jsou na to sami – neumí způsobit, že s nimi lidé táhnou za jeden provaz.
 • Firemní kultura je nechaná napospas náhodě a leccos se nedaří.
 • Manažeři se snaží delegovat úkoly direktivním způsobem, ale protože neumí vést mentorsky a hlavně koučovacím způsobem, delegování často selhává.
 • Nebo jsou příliš hodní a neumí tzv „bouchnout do stolu“ – pak nemají u lidí autoritu. Jsou to spíš kamarádi, kteří často jejich chyby a nedotaženosti omluví, takže roste kultura neodpovědnosti.
 • Čím dál tím víc se manažer zaplétá do řešení hořáků a roste pocit, že lidi jsou nespolehliví, nemají dostatek motivace a nesnaží se.
 • Termíny se určují nereálně a pak se nedodržují….
 • Lidi se stahují do sebe, v nejhorším případě odchází.

JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?

Nejdříve postavíme základy pro práci s jednotlivými styly.

Rozvineme dovednosti efektivně používat direktivní styl řízení.
A pojmenujeme si i jeho omezení.

Přesuneme se do mentorského stylu a naučíte se zásady nedirektivního vedení lidí.

Po zvládnutí přístupu a dotazovacích technik mentora se posuneme na další stupeň. Naučíme se základy koučovacího stylu a budeme zdokonalovat tento způsob práce. Zde strávíme nejvíce času.

Závěr bude třešničkou na dortu. Bude se týkat delegování, kdy už jste více v supervizorské roli. Tento styl řízení vyžaduje určité dovednosti a důmyslný systém stylu „důvěřuj, ale prověřuj“.

Na závěr oslavíme společnou cestu učení a pobavíme se o způsobu udržitelnosti tohoto přístupu.

PROJDEME STYLY VEDENÍ LIDÍ

KOUČOVACÍ
STYL
podporuje motivaci a angažovanost lidí. Vychází především z vašeho postoje a ze schopnosti klást ty správné otázky směřující k řešení. 

SUPERVIZORSKÝ STYL
je potřebný v okamžiku, kdy danou činnost/oblast plně delegujeme. Poskytuje manažerovi prostor pro ujištění se, že i bez jeho přímé angažovanosti je vše, jak má být. 

MENTORSKÝ STYL
vede podřízeného k samostatnému zvládnutí úkolu, schopnosti či kompetence, ale stále drží směr a kontrolu. Vyžaduje schopnost správně podnítit proces učení.

DIREKTIVNÍ
STYL
je potřebný a efektivní ve chvílích, kdy je potřeba rychle rozhodnout. Míra odpovědnosti je zde velká a tak tento styl vyžaduje znát své možnosti i limity.

OSVOJÍME SI DŮLEŽITÉ DOVEDNOSTI

od základních…
 • Jak se skrze situační vedení lidí dívat na lidi ve vašem týmu
 • Který přístup je vám nejbližší
 • Jak v jednotlivých přístupech komunikovat
 • Na čem ve vašem konkrétním případě můžete stavět svou přirozenou autoritu
přes pokročilé…
 • Udržet si metapohled na věc, aniž byste ztratili kontakt s tím, co delegujete
 • Nastavit si přehlednou strukturu řízení a způsob kontroly delegované práce
 • Využít uvolněnou kapacitu pro nadčasovou práci s týmem 
 • Zadávat úkoly jasně a stručně
 • Zjistit pochopení zadaného
 • Efektivně kontrolovat zadanou práci
 • Komunikovat oprávněné požadavky s využitím techniky PIVO
 • Dávat jasnou zpětnou vazbu na výkon 
 • V rozhovoru uplatňovat princip DUO
 • Udržet přístup zaměřený na cíl a řešení
 • Vést rozhovor tak, že řešení přináší podřízený a ne vy
 • Vést lidi i v oblastech, kterým rozumíte méně než oni
 • Podporovat je ve využití jejich maximálního potenciálu 
 • Jak při mentorském stylu změnit přístup a komunikaci
 • Dávat podněcující mentorské otázky
 • Schopnost zjistit míru motivace u svého podřízeného
 • Dávat jasnou oponenturu
 • Vést pevně, ale s rozvíjející se mírou    
… po dovednosti špičkového leadera
 •  Řídit výkon svých podřízených a rozvíjet jejich schopnosti adekvátním způsobem – tedy přizpůsobením svého stylu vedení situaci i danému člověku, míře jeho motivace, znalostem a dovednostem 

PŘÍSTUPY A METODY KURZU

PREZENTACE LEKTORA

Přenos našeho know-how – vybíráme pro vás to nejpraktičtější z naší dlouholeté praxe tak, aby vás to bavilo a zabralo nám to co nejméně času.

PRAKTICKÉ UKÁZKY

Zde si budete moct ověřit, jak funguje teorie v praxi. 
Tento text by bylo dobré rozšířit, aby se trochu srovnala délka ve sloupcích 😉

PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Možnost trénovat mozek ve vytváření nových spojení a tím zakotvit nové komunikační či postojové návyky.

MASTER-MIND

Společný rozvoj a učení se – využití zkušenosti a moudrosti skupiny v přístupu k různým situacím, ve
kterých je k jejich řešení potřeba překročit limit zkušenosti jednotlivce.

TRÉNINKOVÉ HRY A AKTIVITY

Učení se prožitkem, čímž se ukotví nové znalosti a dovednosti daleko lépe, než pouhý drilem.

INDIVIDUÁLNÍ/ TÝMOVÝ KOUČINK

Když potřebujete najít svou funkční cestu, řešení, vizi. Dostanete plnou pozornost kouče, jehož úkolem vám
není radit a přesto vás svými otázkami dovede k tomu, co byste sami neobjevili. 

„Víme, v čem tkví tajemství těch nejúspěšnějších leaderů! Pokud se na kurz přihlásíte, tohle tajemství pro vás odhalíme.

I vy se můžete zařadit mezi ty nejúspěšnější a vaši lidé můžou být spokojení a výkonní!“

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ

 • Podzim 2024
 • Jaro 2025
 • Hradec králové

CENA

47 500 Kč + DPH

Pro objednávku nás, prosím, kontaktujte ↓

MÁM ZÁJEM OBJEDNAT KURZ

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ

 • Podzim 2024
 • Jaro 2025
 • Hradec králové

CENA

47 500 Kč + DPH

Pro objednávku nás, prosím, kontaktujte ↓

MÁM ZÁJEM OBJEDNAT KURZ

A ZA CO VLASTNĚ PLATÍTE?

10 tréninkových dní v průběhu
12 měsíců
v Hradci Králové nebo v jeho okolí

Videonahrávky praktických ukázek reálných manažerských rozhovorů

Materiály pro ještě efektivnější přenesení získaného know-how do vaší praxe

GARANCE

Pokud nebudete spokojeni, po zdůvodnění vám vrátíme poměrnou část platby.

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Klasicky převodem, na fakturu vystavenou Vaší společnosti.

ZPĚTNÉ VAZBY OD SPOKOJENÝCH KLIENTŮ