Blanka a Jaroslav
Lidé a Zdroje

Řešení pro finanční a personální zdraví firmy

další obsah

Lidé a zdroje – dva základní elementy úspěchu firmy. Podporujeme jejich vzájemnou synergii tak, aby vedla k rozvoji a prosperitě.

Lidé jsou ti, kteří přetváří materiální i jiné zdroje firmy

 • Řešíme nestandardní mezilidské situace a podporujeme zdravé vztahy na pracovišti
 • Nalézáme nové možnosti řešení konfliktů
 • Podporujeme majitele firem, manažery a ředitele v dosažení jejich záměrů, cílů a pocitu vnitřního naplnění
 • Pomáháme spolupracovníkům pochopit vzájemné odlišnosti, třecí plochy a možnosti synergie
 • Pojmenováváme silné a slabé stránky týmu a možnosti využití jeho potenciálu
 • Otevíráme prostor pro podporu motivace, proaktivity a vyšší loajality zaměstnanců
 • Nahlížíme na situace mezi lidmi i ve firmě netradičními metodami
 • Zajišťujeme školení a workshopy na různá témata

Zdroje jsou základem a jejich rozmnožování je zároveň cílem každé firmy

 • Řešíme nestandardní finanční situace a navrhujeme jejich nápravu
 • Nalézáme nové možnosti financování provozu 
 • Pojmenujeme silné a slabé stránky obchodního modelu
 • Navrhujeme způsoby využití rezerv a minimalizaci rizik
 • Připravíme návrh optimálního způsobu řízení peněžních toků
 • Porovnáme aktuálně dostupné  možnosti na finančním trhu a doporučíme změny
 • Zpracujeme rozvojový podnikatelský záměr pro jednání s investory nebo finančními institucemi
 • Průběžně analyzujeme výsledky hospodaření a poskytujeme majitelům nezávislý pohled
 • Naší prací ušetříme Vaše peníze

Nacházíme rezervy a možnosti,
které v zaběhnutém systému nevidíte.

Přinášíme finanční a časové úspory, vyšší efektivitu práce vašeho týmu a pomáháme vám dělat kroky, které jsou pro vaši firmu i vás osobně přínosné.

Nenabízíme produkty, ale řešení.

Domluvit nezávaznou schůzku

Aby tato řešení byla přínosná, potřebujeme vás nejdříve poznat.
Abyste nám mohli důvěřovat, potřebujete poznat vy nás. Proto je
první nezávazná schůzka zdarma.
Po společné schůzce vám navrhneme konkrétní řešení.

Díváme se na to, ve které fází života a podnikání se nacházíte. V každé fázi pomáháme nalézt optimální řešení.

Ve které fázi se nacházíte Vy?

Život
 
Podnikání
0-28 Rozvíjení a upevňování osobnosti
Kdo jsem - ve vztahu k sobě, ostatním, ke světu? Kam jdu? V čem tkví moje jedinečnost a jak ji mohu uplatnit?

více…sjednat schůzku
fáze vzniku
Fáze vzniku
Uvedení firmy na trh
Sestavení a rozšiřování zakladatelského týmu
Základní ověření životaschopnosti firmy

více…sjednat schůzku
29-41 Proces individualizace a hledání rovnováhy
Jak prožívám svět a do jaké míry je v souladu s tím, co cítím? Kde jsou mé hranice? Našel jsem své životní poslání? Objevily se v mém životě nové hodnoty? Mohl/a jsem na základě toho přetvořit svůj život?více…sjednat schůzku
fáze růstu
Fáze růstu
Získávání podílu na trhu a budování značky. 
První větší investice a větší zakázky. 
Nábor nových zaměstnanců a rozvoj firemní kultury. 
Nastavování procesů a vztahů s obchodními partnery.

více…sjednat schůzku
42-55 Rozvoj moudrosti a nacházení vlastního rytmu
Jaké mám nástupce ve své práci? Jakým směrem rozvíjím nové impulsy? Daří se mi rozdávat plody mého života? Jaké možnosti se mi otevírají? Které větve stromu mám odříznout, aby se mohla vyvinout nová očka? Co mohu dělat v péči o tělo, smysly a paměť?více…sjednat schůzku
období stability
Období stability
Stabilizace klíčových zákazníků. 
Stabilizace zaměstnanců. 
Hledání úspor a vylepšování procesů nastavených v předchozím období.
Hledání optimální velikosti firmy v poměru k získanému podílu na trhu. 
Firma přináší majitelům zisk a mohou uvažovat o dalších záměrech.  
více…sjednat schůzku
56 a více Žití moudrosti, vědomí přesahu a odevzdávání
Prožívám pocit naplnění, štěstí a spokojenosti? Rozvíjím trpělivost a svůj vnitřní život tak, aby moje vyrovnanost mohla zářit ven? Žiji skutečně podle sebe? Co mám v tomto období naplnit, co se ještě mohu naučit? Nechávám v sobě znovu ožít mladého ducha?více…sjednat schůzku
období zásadních změn
Období zásadních změn
Trend snižování zisků
„Červená čísla“
Restart
Předávání firmy další generaci
Prodej firmyvíce…sjednat schůzku
„Pěstovat schopnosti adaptace a současně vytvářet příležitosti pro další rozvoj je základem pro prosperitu.“
Milan Zelený

O nás

Lidé a Zdroje, Blanka a Jaroslav - spojení dvou jedinečných osobností. Do společné firmy přinášíme dlouholeté zkušenosti ze dvou celkem odlišných oborů, různé pohledy na věc, rozdílný přístup.

Blanka Junová

Blanka

Jaroslav

personální zdraví firmy ekonomické zdraví firmy
zaměřuje se na lidský potenciál zaměřuje se na materiální potenciál
baví ji neuchopitelnost lidských vztahů baví ho jasnost čísel
přináší potenciál změny vytváří zázemí a stabilitu
vnímá systém sociálních vazeb a vztahů vnímá přesah možností různých oblastí
pozorná k možnostem růstu lidí pozorný k možnostem růstu kapitál
Společným cílem obou je tvořit užitečná a ocenitelná řešení pro firmy.

Z naší synergie dokážeme vytěžit to nejlepší pro Vás.

Jaroslav Uchytil
úhel pohledu - interní a externí perspektiva

Vidíme Vaši firmu z jiného úhlu pohledu

Vy jste ti, kteří rozumí svému produktu, my vidíme širší rámec. Řešení přichází propojením našeho nezaujatého pohledu s vaším - obsahujícím celou historii a detaily firmy. Je to jako když návštěva se specializací interierového designéra, zahradního architekta, architekta a podobně přijde k vám domů - vnímá to, co vy v denním provozu již nemáte v přímé pozornosti.

Přečtěte si články a aktuality na našem blogu

Číst aktuality

Kontakt

Blanka Junová:
775 892 649

Jaroslav Uchytil:
602 269 648

Kontakt

Blanka Junová:
775 892 649

Jaroslav Uchytil:
602 269 648